Overslaan naar content

Onze afdelingen

BrabantZorg is één van de grootste zorgorganisaties in Noordoost-Brabant. Vanuit 33 locaties bieden we (thuis)zorg en ondersteuning in de regio’s Oss, Uden, Meierijstad/Veghel en Den Bosch/Bommelerwaard. Daardoor hebben we veel verschillende zorgsoorten in huis: van revalidatie tot hospice en van complexe dementie tot Korsakov. Er is atijd een afdeling en doelgroep waar jij de beste zorgmedewerker uit jezelf kunt halen.

Somatische zorg

Als ouderen met een lichamelijke beperking niet meer thuis kunnen wonen, kunnen zij wonen op een somatische afdeling van BrabantZorg. Samen maken we Elke dag zo fijn mogelijk en dus wordt er ondersteuning geboden vanuit allerlei verschillende functies. Als specialist ouderengeneeskunde ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van medische en verpleegkundige zorgverlening in de chronische zorg. De inzet van behandelaren zoals een fysiotherapeut, diëtist of ergotherapeut zorgt ervoor dat het dagelijkse leven zoveel mogelijk behouden kan blijven. Bewoners kunnen door jouw advies en behandelingen leren omgaan met hun beperkingen.

Psychogeriatrische zorg

Ouder worden kan gepaard gaan met geestelijke beperkingen, zoals dementie. Omdat ouderen tegelijkertijd ook vaak kampen met andere aandoeningen of beperkingen, kan dit leiden tot complexe zorg. De cliënten hebben 24 uur per dag, zeven dagen per week verpleging nodig. Mensen met dementie zijn vergeetachtig en kunnen snel van stemming wisselen. Daar moet je als zorgmedewerker op de PG-afdeling goed mee om kunnen gaan.

Je begeleidt, verzorgt en verpleegt bij dagelijkse handelingen zoals wassen, aankleden, eten en drinken. Je houdt rekening met de gewoontes van de cliënten en zorgt dat ze zoveel mogelijk zelf de regie houden.

Revalidatie

Na een ziekenhuisopname, beroerte, botbreuk, knie- of heupoperatie kan het zijn dat er een tijd nodig is om te revalideren voordat de patiënt weer naar huis kan. Samen met onze behandelaren en de naasten van de revalidant ondersteun jij de cliënt bij het behalen van de opgestelde revalidatiedoelen, zodat de cliënt weer veilig en (zoveel mogelijk) zelfstandig terug kan naar de eigen woning. Het accent ligt dan ook op het stimuleren en motiveren, waarbij de doelen van de cliënt het uitgangspunt zijn tijdens de te verlenen zorg.

Als coördinerend verzorgende IG fungeer je als aanspreekpunt voor de cliënten en hun familie, coördineer je de zorg en begeleid je de cliënten conform het zorgplan. Als kwaliteitsverpleegkundige in de revalidatie geef je advies aan de teams en borg je zorginhoudelijke thema's zoals methodisch werken en medicatieveiligheid.

Palliatieve zorg

Zowel bij de mensen thuis als in één van onze verpleeghuizen verzorgt BrabantZorg palliatieve zorg. De zorgmedewerker levert gespecialiseerde zorg in de laatste levensfase van de cliënt en biedt ondersteuning aan familieleden en naasten.

Als gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg doe je alles aan het voorkomen en verlichten van lichamelijke klachten. Als maatschappelijk werker of geestelijk verzorger binnen het zorgteam bied je belangrijke ondersteuning bij vragen over zingeving, moeilijke keuzes en afscheid nemen. Je bespreekt niet alleen de noodzakelijke behoefte aan zorg en behandeling, maar vooral wat belangrijk is in het leven van de cliënt en hoe we dat kunnen organiseren.

Korsakov

Binnen BrabantZorg vormt locatie Dijkstaete in Schaijk een absoluut uniek huis. Op nationaal niveau vervult het zelfs een voorlopersrol. Op deze locatie wonen mensen met het syndroom van Korsakov. Dit syndroom kan ontstaan door overmatig gebruik van alcohol in combinatie met een slecht voedingspatroon. Door de blijvende beschadiging is het voor mensen met Korsakov vaak lastig om zelfstandig te wonen. Als zorgmedewerker of woonbegeleider bij Dijkstaete zorg jij samen met je collega's voor een veilige en vertrouwde omgeving.

Iedereen is uniek en heeft een eigen levensverhaal, dus is onze zorg afgestemd op behoefte van de cliënt. We spelen in op wensen van bewoners en daarbij is alles bespreekbaar. De zorg of ondersteuning die jij biedt aan deze kwetsbare doelgroep is dus elke keer anders. De ene cliënt help je bij het oppakken van zijn sociale contacten of het herstellen van de familierelatie, de andere cliënt ondersteun je bij het koken van de avondmaaltijd.

Hospice

Als zorgmedewerker in het hospice zorg je tijdens de laatste levensfase voor een waardige afronding van het leven van de cliënt. Dit kan zowel complexe zorg zijn als enkel het bieden van ondersteuning die nodig is om de laatste periode van het leven zo comfortabel mogelijk door te brengen, omringd door familie en naasten.

Als gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg doe je alles aan het voorkomen en verlichten van lichamelijke klachten. Als maatschappelijk werker of geestelijk verzorger binnen het zorgteam bied je belangrijke ondersteuning bij vragen over zingeving, moeilijke keuzes en afscheid nemen. Je bespreekt niet alleen de noodzakelijke behoefte aan zorg en behandeling, maar vooral wat belangrijk is in het leven van de cliënt en hoe we dat kunnen organiseren. Samen bereiken we meer dan alleen, dus sta je in het hospice altijd in verbinding met vrijwilligers en familie of naasten van de bewoner.

In locatie De Watersteeg in Veghel bevindt zich Hospice De Goudsbloem.

Psychiatrie

Als psycholoog binnen BrabantZorg bied je hulpverlening aan cliënten met psychische en/of cognitieve problemen. Door aanpassingsmoeilijkheden na bijvoorbeeld een verhuizing, verdenking van dementie, angsten, stemmingswisselingen, verwardheid, rusteloosheid of agressie kan iemand even uit balans raken en niet goed weten hoe verder te gaan met het leven.

Doordat jij je verdiept in de achtergrond, levensgeschiedenis en het psychisch functioneren van de cliënt, kun je iedereen een passend advies en juiste behandeling bieden. Samen met de naasten van de cliënt kijk je hoe het leven weer opgepakt kan worden. De behandeling richt zich altijd op een verbering van het welzijn en de kwaliteit van het leven.

Dagbehandeling

Als het steeds moeilijker wordt om zelfstandig thuis te zijn, kan dagbehandeling bij BrabantZorg een uitkomst bieden voor cliënten. In het kader van Elke dag zo fijn mogelijk ondersteunen we bij het zo lang mogelijk behouden van de lichamelijke en geestelijke functies, zodat de cliënt in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

Tijdens de dagbehandeling bieden we activiteiten aan, soms in combinatie met specifieke behandeling. Als helpende of verzorgende in de dagbehandeling ben je verantwoordelijk voor het verzorgen, ondersteunen, begeleiden en stimuleren van de cliënten. Het is belangrijk om niets uit handen te nemen, maar de focus te hebben op het stimuleren, zodat de cliënt zoveel mogelijk zelf doet. Dit is per cliënt anders en afhankelijk van de indicatie, zorgbehoefte en het persoonlijke behandelplan. Daarnaast verzorg je een leuke dag, waarin je jouw creativiteit de vrije loop mag laten.