Overslaan naar content

De Watersteeg in Veghel

De Watersteeg is een woonzorgcentrum voor mensen met dementie én mensen met een lichamelijke beperking. Iedere woning biedt ruimte aan acht bewoners. Iedere bewoner heeft een eigen kamer en er is een gemeenschappelijke huiskamer. Daarnaast zijn er appartementen waar (echt)paren zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, ook als een van de twee zorg nodig heeft. 

Logeeradres

Bewoners houden zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven. Ze behouden hun sociale contacten en blijven deel uitmaken van de maatschappij. Wij sluiten aan bij de mogelijkheden van het netwerk van de bewoners, zoals buren, familie en vrienden. Zoals ze dat altijd gewend waren.

Als het thuis even niet gaat, dan biedt De Watersteeg een veilig logeeradres voor mensen met dementie. Dat geldt ook voor mensen met een tijdelijke zorgvraag bijvoorbeeld na een operatie. Uitgangspunt daarbij is een spoedige terugkeer naar huis. 

In Hospice De Gou​dsbloem vinden mensen een gastvrije plek op een persoonlijk manier samen met hun naasten de laatste levensdagen door te brengen. Ook als complexe zorg nodig is.

Locatievideo

Bekijk de locatievideo om een goed beeld te krijgen van De Watersteeg.

Deel van de maatschappij

In De Watersteeg is altijd wat te doen: koorrepetities, een jeu de boules toernooi, de honden-aai-club, diverse verenigingen en de beweegtuin. Bewoners, bezoekers en vrijwilligers ontmoeten elkaar bij activiteiten. Dat bevordert onderlinge contacten. Zo blijven bewoners deel uit maken van de maatschappij.

Vacatures voor De Watersteeg

4 van 20 weergegeven

Op deze locatie verlenen wij de volgende zorg:

  • Kleinschalig wonen somatiek en PG;

  • Kortdurend verblijf PG;

  • Kortdurend verblijf ELV;

  • Dagbehandeling Somatiek en PG;

  • Hospice;

  • Wonen met zorg en behandeling (WLZ);

  • Thuiszorg.