Overslaan naar content

Sint Jan in Uden

Sint Jan is een huis met een rijke geschiedenis, waarbij de kennis en ervaring van zowel bewoners als medewerkers optimaal wordt benut. We streven ernaar om zowel bewoners als medewerkers vitaal en gelukkig te zien. Daarom bieden we een breed scala aan activiteiten en mogelijkheden binnen ons huis.

Vitaal en gelukkig

Sint Jan biedt de mogelijkheid om midden in het bruisende centrum van Uden te wonen. Het is een veilige omgeving waar extra zorg beschikbaar is wanneer dat nodig is. Op de afdeling verpleeghuiszorg wonen zieke en gehandicapte ouderen die behoefte hebben aan intensievere ondersteuning. Samen vormen zij een hechte gemeenschap in een huis dat doordrenkt is met warmte en betrokkenheid. Sint Jan staat middenin het Udense leven.

Locatievideo

Bekijk de locatievideo om een goed beeld te krijgen van Sint Jan.

Vertrouwd levensritme

Ieder mens is uniek en heeft een eigen levensverhaal, daarom stemmen wij onze zorg af op de individuele behoeften. We voeren open gesprekken met de bewoners. In ons verzorgingshuis staat de bewoner centraal en streven we ernaar dat zij zoveel mogelijk regie hebben over hun dagelijkse leven. We richten ons vooral op wat er wel mogelijk is. We koesteren het respect voor bewoners, die veel hebben bijgedragen aan de maatschappij. Hier mogen zij hun vertrouwde levensritme zoveel mogelijk voortzetten.

Er is veel te doen

Rond Sint Jan bevinden zich bijna driehonderd aanleunwoningen. Via een overdekte gang kunnen de bewoners in het verzorgingshuis komen, bijvoorbeeld voor een warme maaltijd in het restaurant. Ook voor hen zijn er tal van activiteiten en evenementen, zoals geheugentrainingen of bewegen voor ouderen.

Vacatures voor Sint Jan

4 van 15 weergegeven

Ogen en oren in de wijk

Vanuit Sint Jan is er een team dat thuiszorg levert, inclusief acute zorg. We hebben er wijkteams voor, die de ogen en oren vormen voor de kwetsbaren in de wijk. Zo houden we de vinger aan de pols. We leveren maaltijden in de wijk en hebben er ook eetpunten. Sint Jan is het wijkpunt voor Uden-Centrum.

Op deze locatie verlenen wij de volgende zorg:

  • Verpleeghuiszorg somatiek

  • Verpleeghuiszorg PG

  • Dagbesteding