Skip to content

Samenwerkingen

Partners van BrabantZorg

Bij BrabantZorg werken we steeds vaker met verschillende partijen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Hieronder zijn onze belangrijkste partners terug te vinden.

Gemeenten

Binnen de gemeenten waarin wij actief zijn vindt er regelmatig overleg plaats in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over (de ontwikkeling van) woonservicezones, zorgloketten en nieuwbouwprojecten.

Woningcorporaties

Wij werken samen met een aantal woningcorporaties om te komen tot een optimale dienstverlening. Zo werken wij samen met onder andere PeelrandWonen in Boekel, Area in Uden, Wovesto in Sint-Oedenrode, Mooiland Maasland in Grave en BrabantWonen in Oss.

Met BrabantWonen hebben wij een bijzondere en strategische samenwerking, gericht op het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en projecten op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de regio Oss-Uden-Veghel, Den Bosch en Grave.

Ziekenhuis Bernhoven

Ziekenhuis Bernhoven richt zich voor een groot deel op dezelfde regio als BrabantZorg en is gevestigd in Uden. BrabantZorg en Bernhoven zijn belangrijke partners voor elkaar en hebben in 2007 een intentieovereenkomst met elkaar gesloten voor de herontwikkeling van de bestaande terreinen en het realiseren van het zorg- en herstelhotel Udens Duyn op het terrein van het nieuwe ziekenhuis in Uden. Daarnaast wordt samengewerkt in de zogenoemde ZorgAlliantie. Doel van deze samenwerking is het realiseren van naadloos op elkaar aansluitende dienstverlening aan cliënten (ketenzorg).

GGZ Oost-Brabant

Op het gebied van psychogeriatische en psychiatrische zorg werken wij intensief samen met GGZ Oost-Brabant.

Dichterbij

Stichting Dichterbij is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in het gebied tussen Den Bosch, Eindhoven, Venlo en Nijmegen. Wij werken intensief met hen samen.

ActiZ

Wij zijn aangesloten bij ActiZ, de brancheorganisatie voor de sector verpleging en verzorging. Wij hebben ons geconformeerd aan de governancecode en de Norm Verantwoorde Zorg die in de sector wordt gehanteerd en participeren actief in het beleid en bestuur van ActiZ.

Samen in Zorg

Wij zijn lid van 'Samen in Zorg'; een vereniging die bestaat uit zorgpartners in de regio Oss-Uden-Veghel. Zij stellen zich ten doel de onderlinge samenhang van zorg tussen verschillende zorgaanbieders te verbeteren.

Overige partners

Daarnaast werken wij samen met:

  • Cliëntenplatforms

  • Welzijnsorganisaties

  • Zorgverzekeraars

  • Het Zorgkantoor

  • Inspectie voor de gezondheidszorg​